MACSS Scholars

Austin-Guillen-Photo-(1).jpg
Austin Guillen

Carlos-Santana-Photo1.png
Carlos Santana

Carmen-Roque-Photo.jpeg
Carmen Roque

Emily-Checo-Photo.jpg
Emily Checo


Fatoumata Sakho

Gladys-Munoz-Photo.jpg
Gladys Munoz
Habatiet-Yao-Photo.jpg
Habatiet Yao


Jorge Ortiz
 
Katie-Arzu-Photo.jpeg
Katie Arzu

Portrait_Placeholder.png
Leobaldo Ortiz

Matenin-Sherif-Photo.jpg
Matenin Sherif

Sadeq-Alhanshali-Photo.jpg
Sadeq Alhanshali

Akiele Lewis


Gladys Hughes

Ufuoma Gometi


Yaxeny Hernandez